Nieuws

Wijkcafé met live muziek in de pauze

Thema Wijkcafé in De Groote Hond op 14 november: Napoleon bezoekt Huis de Geer

Op dinsdag 14 november organiseert het Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve (ZHGB)  voor de tweede keer een Wijkcafé in Buurtkamer de Groote Hond (Diepenbrocklaan 145 naast Acapella). Het eerste Wijkcafé in oktober werd door ongeveer 20 bewoners bezocht.
 
Om de binding met de wijkbewoners te versterken en hen frequenter te ontmoeten organiseert het Wijkplatform iedere 2e dinsdag van de maand het “WijkCafé”.
In het WijkCafé wordt op een informele manier van gedachten gewisseld over onderwerpen die de wijken betreffen en de bewoners aangaan. Op elke editie wordt een specifiek en actueel thema besproken ingeleid door een deskundige én is er in de pauze gezellige live-muziek van iemand uit de wijken. Deze keer is het programma als volgt.
 
Programma
19.00 – 19.30 : Ontvangst
19.30 – 20.00 : Thema: “Napoleon bezoekt Huis de Geer” door Johan Steen.
20.00 – 20.30 : Pauze met live muziek van de volksmuziekgroep “Tamarix” (http://www.tamarix-muziek.eu)
20.30 – 22.00 : Informeel
 
Johan Steen is als rondleider in Utrecht en Nieuwegein lid van “het gilde Utrecht”.
Inwoners van Nieuwegein zijn welkom, maar vooral de bewoners van de wijken Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve wat het werkgebied van het Wijkplatform ZHGB is.
 
Schuift u eens vrijblijvend aan en maak zo ook kennis met de actieve groep vrijwilligers. Voor u is het ook een gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen. De bijeenkomsten zijn gratis; bovendien zijn de consumpties voor rekening van het Wijkplatform. Vooraf aanmelden is gewenst (bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl).
 
Het volgende Wijkcafé is op dinsdag dinsdag 12 december.
Lees meer over het Wijkcafé op https://www.wijkplatformzhgb.nl/

Meer...

Het allerlaatste nieuws van en over De Groote Hond.