Nieuws

Wijkcafé met live muziek in de pauze

Wijkcafé in De Groote Hond op 6 februari

De 1e editie in het nieuwe jaar wordt op dinsdag 6 februari georganiseerd in combinatie met het Bewonersoverleg.
 
In deze editie wordt ingegaan op een nieuw initiatief van “Kwartiermaker” Ann de Vries … de opzet van een “Platform Evenementen Nieuwegein-Noord” (PLANN). Doel van dit initiatief is om tot meer evenementen en activiteiten in Nieuwegein-Noord te komen. Immers, evenementen zijn belangrijk. Ze  geven plezier en ontspanning,  dragen bij aan een aantrekkelijk woon-, leef- werk- en bedrijfsklimaat en helpen ons om maatschappelijke en culturele doelen te bereiken en stimuleren verbinden en ontmoeten van de wijkbewoners.
 
Om de binding met de wijkbewoners te versterken en hen frequenter te ontmoeten organiseert het Wijkplatform iedere 2e dinsdag van de maand het “WijkCafé”.
In het WijkCafé wordt op een informele manier van gedachten gewisseld over onderwerpen die de wijken betreffen en de bewoners aangaan. Op elke editie wordt een specifiek en actueel thema besproken ingeleid door een deskundige én is er in de pauze gezellige live-muziek van iemand uit de wijken. Deze keer is het programma als volgt.
 
Programma
19.00 – 19.30 : Ontvangst
19.30 – 20.00 : Themabespreking
20.00 – 20.30 : Pauze met live muziek van iemand uit de wijken
20.30 – 22.00 : Informeel
 
Schuift u eens vrijblijvend aan en maak zo ook kennis met de actieve groep vrijwilligers. Voor u is het ook een gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen. De bijeenkomsten zijn gratis; bovendien zijn de consumpties voor rekening van het Wijkplatform. Vooraf aanmelden is gewenst (bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl).
 
Het volgende Wijkcafé is op dinsdag dinsdag 12 december.
Lees meer over het Wijkcafé op https://www.wijkplatformzhgb.nl/

Meer...

Het allerlaatste nieuws van en over De Groote Hond.